Overname van (oude) tegoeden en claims

In sommige gevallen neemt JARK vorderingen over. Dit gebeurt middels een zogenaamde akte van cessie. JARK wordt eigenaar van de vordering en int deze voor eigen rekening en risico. Het belangrijkste voordeel is dat gelden op korte termijn ter beschikking komen aan rechthebbenden. Een dergelijke transactie, met betrekking tot overnameprijs en verdere voorwaarden, wordt uiteraard in overlegd uitgevoerd.

Neem contact met ons op voor informatie of een gesprek.

Heeft u een vraag of wilt u een advies gesprek? Vraag dan direct een gesprek aan.